Wat is Alevitisme

 

Alevieten: Met deze naam wordt de gemeenschap aangeduid die geloven dat na de dood van de heilige profeet Mohammed zijn neef en schoonzoon Imam Ali de enige rechtmatige opvolger was. Deze gemeenschap wordt aangeduid als Shia of “aanhangers van Ali”.

De “aanhangers van Ali” verspreidden zich over vele gebieden in de wereld en zetten daar hun leven voort. Binnen deze groep hebben de Anatolische Alevieten bijzondere eigenschappen en interpretatie van de Islam. Alevieten onderscheiden zich door deze eigenschappen sterk van de andere Shiitische en Soennitische interpretaties van de Islam.

Het Anatolisch Alevitisme is de mystieke interpretatie van de Islam. Het Anatolisch Alevitsme hecht belang aan de esoterie van de Islam en Koran. In dit verband accepteert zij niet de regels die onder de noemer Sharia door de Soena en Shia Islam naar voren worden gebracht. Het Alevitisme is een humanistische interpretatie van de Islam dat gebaseerd is op liefde voor de mens en die de mens als centraal punt stelt.

De populatie van Alevieten in Turkije wordt geschat op 20-25 miljoen mensen. De schatting is dat in Nederland circa 80.000 tot 100.000 van de Turken, Alevitisch is. De Alevieten zijn, vanaf de tijd van de Ottomanen tot op heden, onder het juk van de Orthodox Soennitische meerderheid en hebben hierdoor nooit de mogelijkheid gehad om zich vrij te kunnen uiten.

De Alevieten hebben zich geschaard achter Ataturk die leiding gaf aan de stichting van de Republiek, die gericht was op de scheiding van staat en religie en de afschaffing van Ottomaanse Staat die gebonden was aan strikte Sharia regels. De Alevieten maken deel uit van de groep die voorstander is van Laïcisme en democratie in Turkije.

Binnen het Alevitisch geloof is alles voor de mens
In het Alevitisch geloof is alles wat gezien en ongezien is een teken van de Schepper. Hiermee wordt bedoeld dat de mensheid als een manifestatie van God dat over het Heelal is weerspiegeld is ontsproten. Alles wat leeft of niet leeft is Zijn manifestatie. In het heilige vers “Ik was een verborgen schat die gekend wilde worden”, schept God de mens als een vrij wezen die goed en kwaad kan doen en plaatst hem buiten alle andere schepsels. In dit verband wordt de mens zelfs boven de engelen geplaatst. Hierdoor is het zo dat de mens deze heilige existentie betekenis kan geven en percipiëren. Daarom is de mens de plaatsvervanger van de Schepper op aarde. En daarom is de mens als verschijning van God ongeacht het geloof, taal, ras, geslacht heilig. De Alevieten leggen dat het beste uit met de woorden van Yunus Emre “Ik hou van alle scheppels vanwege de Schepper”.

HOLLANDA ALEVI FEDERASYONU (HAF) | ALEVITISCHE FEDERATIE NEDERLAND (AFN)
Postadres: Stavorenstraat 9, 3826 CJ AMERSFOORT | KvKnr.: 34305566 | ABN AMRO bank: 51.49.67.633
Genel başkan: Müslüm Arslan, tel: +31 6 26 16 48 55 | E-mail: info@AleviFederasyonu.nl