Muharrem matemi ve oruçlar

Zaandam, 9 Kasım 2012

“Deli gönül çok açılıp şad olma,
Kerbala’da Şah Hüseyin’e baksana,
Nefsine uyup da kahkaha gülme,
Ehli Beyt yastadır gama baksana”
- Esiri -

Değerli canlar,

Muharrem ayı Hicri takvimin birinci ayıdır. Onuncu günün de ismi, Aşüre'dir. Tarihi kaynaklara göre milattan çok önce Arap, İbrani ve Farslılar tarafından, Muharrem ayının Aşure günü, kutsal kabul edilen ortak bir değerdir. 

Bugünün değerini ve kutsallığını, tarih şöyle anlatıyor:

- Adem atanın tövbesinin kabul edildiği gün;
- Nuh Peygamber'in gemisinin karayı bulduğu gün;
- İbrahim Peygamber'in Nemrut’un ateşinden kurtulduğu gün;
- Musa Peygamber'in kavmini Firavun’un şerrinden kurtardığı gün;
- Yunus Peygamber'in balığın karnından kurtulduğu gün;
- Eyüp Peygamber'in dertlerine şifa bulduğu gün.

Saymakla bitiremeyeceğimiz bütün peygamberlerin refaha, kurtuluşa ve başarıya ulaştıkları gündür. Onun içindir ki, Nuh Peygamber dahil, ondan sonra gelen bütün peygamberler, Muhammed Peygamber ve İmam Ali de 10 Muharrem Aşüre günü şükür ve senalarını ifade ederek, oruç tutmuşlardır. Nuh Peygamber'in kurtuluş çorbasını pişirip fakir fukaraya yedirmişler, Hayır ihsan yapmışlar. Bütün tarihler o güne kadar olan, Muharrem ayının kutsallığı ve özelliğini böyle anlatırlar. 

Bilgilendirme amaçlı aşağıda sizlere soru cevap şeklinde bazı bilgiler sunacağız.

 

Muharrem ayında neden oruç tutulur?

  1. Butun Peygamberlerin Muharrem ayını kutsal kabul ettikleri için;
  2. şehitler şâhı imam Hüseyin ve diğer kerbela şehitlerinin matemi için;
  3. Kerbela olayından sağ kurtulan imam Zeynel Abidin’den Ehli Beyt soyunun devam ettiği için.


Muharrem ayında neden yas ve matem tutulur?

Matem Kerbela’da şehit edilen Hz.imam Hüseyin ve diğer Kerbela şehitleri anısına tutulmaktadır.

  • Aç ve susuz olarak insanlığa verilmiş bir mesajdır Kerbela;
  • Haksızlığa ve zulme karşı başeğmeyiş ve insanlık için kendini feda ediştir Kerbela;

Bu olay iyi-kötü, aydınlık-karanlık, ezen-ezilen, inaçlı-inançsız, zalim-mazlum çatışmasıdır. Bu yas ve matem Hz. imam Hüseyin ve diğer Kerbela şehitlerinin anısı nedeniyle yüzyıllardır Ehli Beyt’i sevenler tarafından tutulmaktadır. Muharrem ayının birinci ve onikinci günleri içinde tutulan 12 günlük yas ve matem orucuna, Kurban bayramının ilk gününden 20 gün sonra niyet edilir. 

 

Bu sene Muharrem orucu hangi tarihlerde tutulacaktır?

2012 yılı için Muharrem matemi oruç tarihleri şöyledir:

Masum-u Pak orucu: 11, 12 ve 13 Kasım 2012

Fatma ana orucu: 14 Kasım 2012

Matem orucu: 15 Kasım - 26 Kasım 2012 arası (oniki gün)

Aşüre günü: 27 Kasım 2012

 

Muharrem’in sonunda pişirilen Aşüre’nin anlamı nedir?

Muharrem orucu’nun sonunda Aşüre pişirilerek dağıtılması bir sevinç anlamı içermektedir. Kerbela olayından sonra Hz. imam Hüseyin’in oğlu Hz. imam Zeynel Abidinin sağ kurtulmasından ve Ehli Beyt soyunun devam etmesinden duyulan sevinçtir. Bu nedenle Aşüre pişirilir ve komşulara dağıtılır.

Muharrem ayında ayrıca “şükür kurbanı” tığlanır. Lanetli Yezit Kerbela olayının (Miladi 10 Ekim 680 / Hicri 10 Muharrem 61) hemen ardından tellallar çağırtır ve ilan eder: “Ben Ehli Beyt’in (Evlad-ı Resul-ün) soyunu kestim yok ettim.”. Bunu duyan Alevi toplumu yas’a ve mateme bürünür. Fakat bunu duyan Hz. Imam Zeynel Abidin tutsak olduğu zindandan şu haberi gönderir: “Ey Alí"yi sevenler, lanetli Yezit yalan söylüyor. Babam Hz. Imam Hüseyin şehit oldu ama ben yaşıyorum. Adım imam Zeynel Abidin’dir. Lanetli Yezid’in dediği gibi Ehli Beyt nesli tükenmiş olsaydı, dünya karanlık olurdu. Biz imam evladıyız ve hiç bir güç bizim neslimizi kesemez.” Işte o zaman Aleviler kurbanlar tığlarlar ve Aşüre pişirirler. Bu Ehli Beyt soyunun kesilmemesinin ve devam etmesinin bayramıdır.

Muharrem’de oruç, kurban ve Aşüre Hz. Imam Zeynel Abidin’in sağ salim kurtulmasının simgesidir!

 

Muharrem matemi orucunda nerelere dikkat edilir?

Bu ayda eğlence yapılmaz, hayvan kesilmez, su içilmez, et ve etli yemekler yenmez, sakal tıraşı olunmaz, kadın ve erkek ilişkide bulunmaz, dargınlık ve kırgınlık yaratılmaz ve gönül kırılmaz. Açıkçası Ehli Beyt’i seven herkes bu ayda zevk ve sefadan uzak kalır, Muharrem matemi boyunca yasta olur ve matem tutar. Nasıl ki kişi kendi ailesinden birini kaybedince yasa bürünüyorsa, işte Ehli Beyt içinde öyle yas tutar. Ehli Beyt’i sevenler ve onların yasını tutanlar Hakk. katında karşılığını mutlaka göreçeklerdir.


Muharrem orucuna “niyet duası” nasıl edilir?

Bismillahi, Rahmanur-rahim, alemlerin rabbi olan Allah’a hamd’olsun, bütün Peygamberlerine salat ve selam olsun, Ehli Beyt soyunda ve yolunda şehit olanların ruhları şad olsun.

Ey yüce Allahım, bana bu Muharrem orucunu ve Kerbela matemini, tutmayı nasip ettiğin için sana
şükürler ve senalar olsun. Niyet ettim Allah rızası için bugün Muharrem orucu tutmaya, sen beni sabır edenlerden eyle Ya Rabbim. Gerçeğe hüü.


Muharrem orucu “oruç açma duası” nasıl edilir?

Bismillahi, Rahmanur-rahim, ey yüce Allahım, bize bu Muharrem orucunu, Kerbela matemini tutmayı nasip ettiğin için sana hamd ve senalar olsun, Peygamberlerine salat ve selam olsun, Kerbela şehitlerinin ruhları ilahi nurun ile şad olsun. Yezide ve soyuna lanet olsun. Bütün şehitlerin, erenlerin ve evliyaların yüzü suyu hürmetine tuttuğum oruçları yaptığım ibadetleri dergah-ı izzetinde kabul eyle.

Selamullah ya Hüseyin, Selamullah Ya Hüseyin, Selamullah ya Kerbela’da susuz sehit düsen şühedalar! 

Bismi şah Allah Allah diyelim, Hakk. lokması yiyelim. Gerçeğe hüü.

 

Yazımıza son verirken diyoruz ki: Hakk. Muhammed Ali cümle sevenlerinin hayır duarlarını ve oruçlarını kabul etsin, Ehli beyt’i candan sevenlerin yardımcısı olsun, Imam Ali başımız, bozatlı Hızır kılavuzumuz olsun.

Gerçek erenlerin demine hüü…!

 

Hollanda Alevi Dedeler Divanı

Yönetim kurulu

HOLLANDA ALEVI FEDERASYONU (HAF) | ALEVITISCHE FEDERATIE NEDERLAND (AFN)
Postadres: Stavorenstraat 9, 3826 CJ AMERSFOORT | KvKnr.: 34305566 | ABN AMRO bank: 51.49.67.633
Genel başkan: Müslüm Arslan, tel: +31 6 26 16 48 55 | E-mail: info@AleviFederasyonu.nl